struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

ulazna cijena

cijena plaćena za stjecanje kojega sredstva ili primljena za preuzimanje obveze u transakciji razmjene

ekonomija

ulazna faktura

knjigovodstvena isprava koja se upotrebljava u nabavi i prodaji, primljena od dobavljača za nabavljene proizvode, robu ili usluge, a na temelju koje nastaje novčana obveza prema dobavljaču

ekonomija

ulazni podatak

podatak koji se upotrebljava u tehnikama vrednovanja za mjerenje fer vrijednosti imovine i obveza

ekonomija

ulazni podatak 1. razine

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji se odnosi na cijene koje kotiraju na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obveze na datum mjerenja

ekonomija

ulazni podatak 2. razine

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji je vidljiv za imovinu ili obvezu koja je predmet procjene, ali nije riječ o cijeni koja kotira

ekonomija

ulazni podatak 3. razine

ulazni podatak u hijerarhiji fer vrijednosti koji nije vidljiv za imovinu ili obvezu koja je predmet procjene

ekonomija

unutarnja organizacija interne revizije

organizacija revizorskih timova i raspodjela zadataka interne revizije

ekonomija

unutarnja organizacija interne revizije prema kombiniranome pristupu

unutarnja organizacija interne revizije prema kojoj se revizorskim timovima koji pružaju svoje usluge pojedinim organizacijskim jedinicama istodobno dodjeljuju posebni revizijski zadatci

ekonomija

unutarnja organizacija interne revizije prema uslugama

unutarnja organizacija interne revizije prema kojoj su svi pojedinačni zadatci vezani uz oblikovanje, realizaciju i upravljanje revizijskim procesom unutar jedne usluge ili skupine usluga koje pruža interni revizor povezani i dodijeljeni jednomu revizorskom timu

ekonomija

unutarnja organizacija odjela interne revizije prema klijentima

unutarnja organizacija interne revizije koja se organizira prema potrebama i zahtjevima menadžmenta pojedinih organizacijskih jedinica u poduzeću

ekonomija