struna tražilica

image shadow

točka za isticanje pitanja

sastavni dio revizorova izvješća koji se odnosi na pitanje prikladno prezentirano ili objavljeno u financijskim izvještajima koje je po revizorovoj prosudbi od takve važnosti da je ključno za korisnikovo razumijevanje financijskih izvještaja

ekonomija

točka za ostala pitanja

sastavni dio revizorova izvješća koji se odnosi na pitanja koja nisu prezentirana ili objavljena u financijskim izvještajima i koja su prema revizorovoj prosudbi relevantna korisnicima za razumijevanje revizije, revizorovih odgovornosti ili revizorova izvješća

ekonomija

tradicionalna struktura računovodstva

koncept strukture računovodstva koji obuhvaća računovodstveno planiranje, knjigovodstvo, računovodstvenu kontrolu, računovodstvenu analizu i računovodstveno informiranje

ekonomija

trajanje naplate potraživanja

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se u danima mjeri za koliko se naplaćuju potraživanja

ekonomija

transakcija plaćanja na temelju dionica

transakcija u kojoj poduzeće prima dobra ili usluge od dobavljača dobara ili davatelja usluga sporazumom o plaćanju na temelju dionica ili se poduzeće obvezuje podmiriti transakciju dobavljaču sporazumom o plaćanju na temelju dionica kada dobra ili usluge primi neko poduzeće iz grupe

ekonomija

transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u glavničkim instrumentima

transakcija plaćanja na temelju dionica u kojoj poduzeće prima dobra ili usluge kao naknadu za svoje vlasničke instrumente ili prima dobra ili usluge, ali nema obvezu dobavljaču podmiriti transakciju

ekonomija

transakcija plaćanja na temelju dionica namirom u gotovome novcu

transakcija plaćanja na temelju dionica u kojoj poduzeće stječe dobra ili usluge ili kojom poduzeću nastaje obveza prijenosa gotovine ili druge imovine na dobavljača dobara ili davatelja usluga na iznos koji se temelji na cijeni vlasničkih instrumenata toga poduzeća ili drugoga poduzeća iz grupe

ekonomija

transakcija prodaje s povratnim najmom

prodaja imovine drugomu poduzeću i uzimanje u najam iste imovine uz plaćanje najamnine

ekonomija

transakcija s povezanom osobom

prijenos resursa, usluga ili obveza između izvještajnoga poduzeća i njegove povezane osobe, bez obzira na to je li zaračunata cijena

ekonomija

transakcijska kontrola

kontrola usmjerena smanjenju rizika koji se odnose na skupinu aktivnosti i zadataka ili na raznovrsne aktivnosti i zadatke na operativnoj razini poduzeća ili transakcija unutar poduzeća

ekonomija