struna tražilica

image shadow

računovodstveno izvještavanje

dio računovodstva koji prezentira računovodstvene informacije zainteresiranim internim i eksternim korisnicima

ekonomija

računovodstveno planiranje

dio računovodstva koji je orijentiran na novčano izražavanje stanja i promjena vezanih uz buduće događaje koji će nakon njihova nastanka biti predmetom knjigovodstvene evidencije

ekonomija

računovodstvo

vještina evidentiranja, klasificiranja i sumiranja u novcu izraženih poslovnih transakcija te interpretacija rezultata te vještine

ekonomija

računovodstvo odgovornosti

računovodstvo čiji je cilj prikupljanje, razvrstavanje i predstavljanje informacija o prihodima i troškovima za svaki pojedini centar odgovornosti tako da se devijacije od performansi mogu povezati s menadžmentom odgovornim za svaki pojedini centar

ekonomija

računovodstvo troškova

dio računovodstva koji je orijentiran na praćenje i kontrolu troškova poslovanja

ekonomija

računska kontrola

kontrola ispravnosti izračuna na knjigovodstvenoj ispravi

ekonomija

radna bruto bilanca

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre koji se odnosi na bruto bilancu na temelju koje revizori pripremaju osnovne i pomoćne tablice za testove pojedinih pozicija iz bruto bilance te provode odgovarajuće revizijske postupke predviđene programom revizije

ekonomija

radni kapital

dio kratkotrajne imovine koji se financira iz dugoročnih izvora

ekonomija

radni nalog

knjigovodstvena isprava u poslovanju s proizvodnjom i gotovim proizvodima kojom se daje nalog za izvršenje određenoga posla te koja služi kao podloga za obračun troškova

ekonomija

rashod

smanjenje ekonomskih koristi tijekom obračunskoga razdoblja u obliku odljeva ili smanjenja imovine ili povećanja obveza, što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim smanjenja kapitala koja proizlaze iz raspodjele vlasnicima

ekonomija