struna tražilica

image shadow

plan provođenja korektivnih mjera

pisani prijedlog revizora o provođenju korektivnih mjera na temelju revizijskih nalaza koji sadržava popis planiranih korektivnih mjera, tko je odgovoran za njihovu implementaciju i kada se mogu očekivati promjene na temelju poduzetih korektivnih mjera ili što je osnova njihovu nepoduzimanju

ekonomija

plan revizije

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre koji uključuje vrste, vremenski raspored i obujam revizijskih postupaka koje trebaju obaviti članovi angažiranoga revizijskog tima

ekonomija

plan troškova direktnoga materijala

dio operativnoga plana koji ovisi o planiranoj proizvodnji gotovih proizvoda i planiranome trošku nabave po jedinici direktnoga materijala

ekonomija

plan troškova direktnoga rada

dio operativnoga plana koji ovisi o planiranim količinama gotovoga proizvoda, planiranim satima direktnoga rada po jedinici gotovoga proizvoda i cijeni rada

ekonomija

plan troškova nabave direktnoga materijala

dio operativnoga plana u kojemu se plan nabave direktnoga materijala množi s troškom nabave direktnoga materijala po jedinici

ekonomija

plan troškova nabave trgovačke robe

dio operativnoga plana u kojemu se plan nabave trgovačke robe množi s troškom nabave trgovačke robe po jedinici

ekonomija

plan troškova prodaje

dio operativnoga plana koji prikazuje planirane fiksne troškove prodaje i varijabilne troškove prodaje koji se mijenjaju u skladu s ostvarenom prodajom

ekonomija

plan troškova prodane trgovačke robe

dio operativnoga plana u kojemu se plan prodane trgovačke robe množi s troškom nabave trgovačke robe po jedinici

ekonomija

plan troškova prodanih proizvoda

dio operativnoga plana koji ovisi o planiranim ukupnim troškovima proizvodnje gotovih proizvoda, početnim zalihama gotovih proizvoda i planiranim konačnim zalihama gotovih proizvoda

ekonomija

plan troškova uprave

dio operativnoga plana koji uključuje fiksne troškove uprave

ekonomija