struna tražilica

image shadow

elektronička isprava

knjigovodstvena isprava elektronički oblikovana, poslana ili primljena odnosno sačuvana na elektroničkome, magnetnome, optičkome ili drugome mediju

ekonomija

Etički kodeks Instituta internih revizora

kodeks koji obuhvaća načela važna struci i praksi provođenja interne revizije te pravila ponašanja koja definiraju očekivane obrasce ponašanja internih revizora

ekonomija

evidentiranje

bilježenje knjigovodstvenih događaja u poslovnim knjigama poduzeća

ekonomija