struna tražilica

image shadow

bruto marža

razlika između prihoda i troškova prodanih proizvoda

ekonomija

bruto ulaganje u najam

zbroj potraživanja najmodavca za minimalna plaćanja najamnine u okviru financijskoga najma i svih nezajamčenih ostataka vrijednosti koji pripadaju najmodavcu

ekonomija

brzo unovčiva imovina

imovina koja se u kratkome roku može pretvoriti u novac bez značajnih gubitaka vrijednosti, a uključuje novac, novčane ekvivalente i brzo naplativa kratkotrajna potraživanja

ekonomija

buduća ekonomska korist

korist koju poduzeće može ostvariti upotrebom imovine ili njezinom prodajom

ekonomija

buduća primjena

primjena promjene računovodstvenih politika i priznavanje učinka promjene računovodstvene procjene u budućim razdobljima

ekonomija

buduća primjena promjene računovodstvene politike

primjenjivanje nove računovodstvene politike na transakcije, druge poslovne događaje i stanja koji su nastali nakon datuma promjene politike

ekonomija