struna tražilica

image shadow

analitički konto

konto koji služi za detaljnu novčanu i kvalitativnu evidenciju pojedinoga oblika imovine, kapitala, obveza, prihoda i rashoda

ekonomija

analitički postupci

postupci koji uključuju alate, tehnike i procedure koji se primjenjuju za usporedbu, procjenu, analizu i sintetiziranje raspoloživih podataka radi dobivanja određenih zaključaka o obrascima, anomalijama, trendovima, očekivanim vrijednostima, detektiranju neočekivanih vrijednosti i fluktuacijama kao signalima koji upozoravaju na problematična područja i slabosti sustava internih kontrola, poslovnih operacija, upravljanja i ostalih rizika poduzeća

ekonomija

analitički postupci kao dokazni testovi

analitički postupci koji se primjenjuju u prikupljanju dokaza za izražavanje mišljenja i koji su često efikasniji od ostalih detaljnih revizijskih testova

ekonomija

analitički postupci pri planiranju revizije

analitički postupci kojima revizor upoznaje poslovanje poduzeća i njegove okoline te utvrđuje područje mogućih rizika

analitički postupci u prikupljanju revizijskih dokaza

analitički postupci koji predstavljaju jednu od metoda prikupljanja dokaza u reviziji

ekonomija

analitički postupci u sveobuhvatnome pregledu

analitički postupci završne faze revizije kada revizor oblikuje sveobuhvatni zaključak o tome jesu li financijski izvještaji dosljedni kao cjelina

ekonomija

analitičko knjigovodstvo

pomoćna poslovna knjiga koja je izdvojeni dio glavne knjige na temelju kojega se omogućuje detaljan prikaz financijskih, nefinancijskih i kvalitativnih podataka potrebnih u praćenju kojega segmenta poslovanja

ekonomija

analitičko knjigovodstvo dobavljača

analitičko knjigovodstvo u koje se evidentiraju kvalitativni podatci i vrijednosne promjene sistematizirane po kontu pojedinoga dobavljača

ekonomija

analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine

analitičko knjigovodstvo u koje se sistematizirano prema pojedinoj vrsti imovine evidentiraju detaljne promjene vezane uz dugotrajnu materijalnu imovinu

ekonomija

analitičko knjigovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine

analitičko knjigovodstvo u koje se sistematizirano prema pojedinoj vrsti imovine evidentiraju detaljne promjene vezane uz dugotrajnu nematerijalnu imovinu

ekonomija