struna tražilica

image shadow

zlatni nakladnik

nakladnik časopisa u potpuno otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

zlatotisak

ukrašavanje knjižnoga uveza tehnikom tiska u zlatnoj boji

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstveni časopis

časopis koji objavljuje radove iz jedne znanstvene discipline ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

znanje

sačuvana, obrađena i interpretirana informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

zvučna knjiga

objavljeni zvučni zapis cjelovitoga ili skraćenoga tekstnog predloška

informacijske i komunikacijske znanosti

zvučna snimka

zapis na kojemu su mehaničkim ili elektroničkim sredstvima uneseni zvučni titraji tako da se zvuk može reproducirati

informacijske i komunikacijske znanosti