struna tražilica

image shadow

zaostatak

neostvareni plan obrađenih ili naručenih jedinica građe ili usluga u određenom vremenskom razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

zapis

normirani skup podataka ili polja koji tvori jedinicu u katalogu ili bibliografskoj bazi podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

zapisnik

pisani kronološki izvještaj o tijeku nekoga formalnog sastanka

informacijske i komunikacijske znanosti

zastarjelost

smanjenje korištenja knjižnične građe ili knjižnične zbirke zbog starosti ili nerelevantnosti za određeno znanstveno ili stručno područje

informacijske i komunikacijske znanosti

zaštićeno djelo

djelo koje je zaštićeno autorskim pravom ili srodnim pravima

informacijske i komunikacijske znanosti

zaštita knjižnične građe

skup mjera kojima je cilj onemogućiti štetno djelovanje i time povećati trajnost knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

zaštita podataka

pravne, administrativne, tehničke ili fizičke mjere poduzete kako bi se izbjegao neovlašteni pristup i korištenje podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

zaštita privatnosti

jedna od knjižničarskih vrijednosti navedena u etičkom kodeksu kao obveza neotkrivanja osobnih podataka o korisnicima i korištenju građe i usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

zaštitni list

list ispred naslovnoga lista koji obično sadržava samo prednji naslov

informacijske i komunikacijske znanosti

zatvoreni katalog

knjižnični katalog kojemu se ne dodaju novi zapisi ili u kojemu je za određene vrste građe dodavanje okončano

informacijske i komunikacijske znanosti