struna tražilica

image shadow

zeleni nakladnik

nakladnik tradicionalnoga časopisa koji dopušta otvoreni pristup predotisku i postotisku

informacijske i komunikacijske znanosti

zeleno poslovanje

knjižnično poslovanje usmjereno prema maksimalnoj iskoristivosti resursa kako bi se minimalizirao štetan utjecaj na okoliš

informacijske i komunikacijske znanosti

zemljopisna karta

grafički prikaz Zemljine površine

informacijske i komunikacijske znanosti

zlatni nakladnik

nakladnik časopisa u potpuno otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

zlatotisak

ukrašavanje knjižnoga uveza tehnikom tiska u zlatnoj boji

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstvena knjiga

knjiga koja služi diseminaciji znanja i istraživačkih rezultata

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstveni časopis

časopis koji objavljuje radove iz jedne znanstvene discipline ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

znanje

sačuvana, obrađena i interpretirana informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

zvučna knjiga

objavljeni zvučni zapis cjelovitoga ili skraćenoga tekstnog predloška

informacijske i komunikacijske znanosti

zvučna snimka

zapis na kojemu su mehaničkim ili elektroničkim sredstvima uneseni zvučni titraji tako da se zvuk može reproducirati

informacijske i komunikacijske znanosti