struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

termohigrograf

mehanički ili elektronički uređaj koji mjeri temperaturu i relativnu vlagu

informacijske i komunikacijske znanosti

termosenzitivni papir

dvoslojni papir čiji gornji sloj reagira na toplinu proizvedenu infracrvenim zrakama te omogućuje stvaranje taktilne slike

informacijske i komunikacijske znanosti

tezaurus

nadziran i strukturiran rječnik u kojemu su pojmovi zastupljeni nazivima izabranim iz prirodnoga jezika tako da jasno naznačuju odnose među njima te služe kao formalni jezik za označivanje i pronalaženje dokumenata

informacijske i komunikacijske znanosti

tintni pisač

pisač s mlaznicom za tintu koju upotrebljava kao izvor za ispis

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografija

umijeće slaganja dijelova tiskarskoga sloga i ilustracija u razumljivu cjelinu

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografska norma

kratak podatak o publikaciji otisnut na donjemu rubu prve stranice svakoga tiskarskog arka

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografska signatura

oznaka na dnu teksta prednje stranice prvoga lista ili prvih listova pojedinoga arka koja označuje redoslijed araka u knjižnome bloku

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografska točka

osnovna jedinica za određivanje veličine tiskarskih slova

informacijske i komunikacijske znanosti

tisak

postupci umnožavanja pomoću tiskarskih strojeva, različitim metodama prijenosa boje s odgovarajućih tiskovnih formi na podlogu

informacijske i komunikacijske znanosti

tisak na zahtjev

tehnika tiskanja i raspačavanja publikacija u maloj nakladi na zahtjev kupca utemeljena na digitalnoj tehnologiji

informacijske i komunikacijske znanosti