struna tražilica

image shadow

tipografska norma

kratak podatak o publikaciji otisnut na donjemu rubu prve stranice svakoga tiskarskog arka

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografska signatura

oznaka na dnu teksta prednje stranice prvoga lista ili prvih listova pojedinoga arka koja označuje redoslijed araka u knjižnome bloku

informacijske i komunikacijske znanosti

tipografska točka

osnovna jedinica za određivanje veličine tiskarskih slova

informacijske i komunikacijske znanosti

tisak na zahtjev

tehnika tiskanja i raspačavanja publikacija u maloj nakladi na zahtjev kupca utemeljena na digitalnoj tehnologiji

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskana knjiga

neperiodična publikacija koja bez korica ima najmanje 49 stranica, a objavljena je u određenoj zemlji i dostupna javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskano kao rukopis

djelo otisnuto kao rukopis bez dodatnog uređivanja i/ili otisnuto za privatnu uporabu

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskar

grafički stručnjak koji oblikuje i izrađuje tiskovine

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskara

grafička tvrtka koja u jednoj ili više grafičkih tehnika izrađuje knjige i druge grafičke proizvode

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarska preša

polužna preša koja je u vrijeme do izuma prvih tiskarskih strojeva služila za otiskivanje slogova

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski slog

grafički pripremljen tekst za tisak

informacijske i komunikacijske znanosti