struna tražilica

image shadow

tiskarski slog

grafički pripremljen tekst za tisak

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski stroj

stroj koji služi za umnažanje predloška pritiskanjem na papirnatu ili koju drugu podlogu

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski znak

zaštitni znak koji je tiskar otiskivao na knjigama i s pomoću kojega ga je moguće identificirati

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarstvo

djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskovina

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskovina

tiskana jedinica knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

točkasto obojen obrez

obrez nepravilno istočkan bojom kako bi se spriječio prljavi izgled

informacijske i komunikacijske znanosti

trajna narudžba

narudžba, najčešće za serijsku građu, koju knjižnica jedanput pošalje dobavljaču, a vrijedi do opoziva

informacijske i komunikacijske znanosti

trajna posudba

posudba regulirana ugovorom između knjižnice i korisnika koja korisniku omogućuje zadržavanje posuđene građe sve dok je ne zatraži netko drugi

informacijske i komunikacijske znanosti

trajnost

svojstvo otpornosti materijala na kemijske promjene tijekom razdoblja koje traje najmanje nekoliko stotina godina bez zamjetnijega propadanja u uobičajenim uvjetima pohrane i uporabe

informacijske i komunikacijske znanosti

transliteracija

zamjena znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava po načelu slovo za slovo ne vodeći računa o izgovoru

informacijske i komunikacijske znanosti