struna tražilica

image shadow

sine anno

izraz u katalogizaciji kojim se naznačuje da je godina izdavanja jedinice knjižnične građe nepoznata

informacijske i komunikacijske znanosti

sine loco

oznaka u katalogizaciji kojom se naznačuje da je mjesto izdavanja jedinice knjižnične građe nepoznato

informacijske i komunikacijske znanosti

sine nomine

oznaka u katalogizaciji kojom se naznačuje da je nakladnik jedinice knjižnične građe nepoznat

informacijske i komunikacijske znanosti

sintagmatski odnos

odnos među pojmovima koji postoji samo zato što se oni javljaju zajedno u jedinici građe koja se označuje

informacijske i komunikacijske znanosti

sintetička klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se stručne skupine određuju prema unaprijed utvrđenim pravilima tijekom klasificiranja spajanjem značajki ili faceta predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

sintetička metoda

metoda izrade tezaurusa i nadziranih rječnika koja se temelji na analizi leksičkih izvora

informacijske i komunikacijske znanosti

sitni tisak

tiskovina malena opsega proizvedena za specifičnu kratkotrajnu uporabnu svrhu, sadržaj koje je vezan uz neki događaj ili predmet interesa

informacijske i komunikacijske znanosti

siva literatura

literatura koja nije dostupna uobičajenim kanalima prodaje i raspačavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

sken

računalna slika tiskanoga ili pisanoga dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

skener

uređaj koji pretvara pisani ili tiskani tekst, grafičke prikaze ili crtične kodove u digitalni oblik za daljnju obradu ili prikaz na računalnome zaslonu

informacijske i komunikacijske znanosti