struna tražilica

image shadow

redoslijed uvrštavanja

redoslijed kojim se stručne oznake uvrštavaju u klasifikacijski niz stručnoga kataloga i/ili prikazuju u izravnome mrežnom pretraživanju

informacijske i komunikacijske znanosti

redovna revizija knjižničnoga fonda

revizija koja se provodi u pravilnim razmacima određenima pravilnikom o radu knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

referentna knjižnica

knjižnica koja svoj fond stavlja na korištenje isključivo u svojim prostorijama

informacijske i komunikacijske znanosti

regionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje građu nastalu u određenoj regiji

informacijske i komunikacijske znanosti

regionalna zavičajna zbirka

zavičajna zbirka čija je građa vezana uz cijelu pokrajinu

informacijske i komunikacijske znanosti

rekatalogizacija

preradba postojećih kataložnih zapisa, najčešće zbog promjene kataložnih pravila

informacijske i komunikacijske znanosti

reklasifikacija

ponovno klasificiranje cijeloga knjižničnog fonda, pojedinih njegovih skupina ili pojedinih knjižničnih zbirka zbog primjene novoga klasifikacijskog sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

rekreacijsko čitanje

čitanje literature po vlastitu izboru u slobodno vrijeme

informacijske i komunikacijske znanosti

remitenda

neprodani ostatak robe koji knjižar ili prodavač novina vraća nakladniku

informacijske i komunikacijske znanosti

reprodukcija

izrada ili izvedba kojom se nastoji postići što veća sličnost s izvornikom

informacijske i komunikacijske znanosti