struna tražilica

image shadow

opći abecedni katalog

abecedni katalog u kojemu je zapisana sva knjižnična građa

informacijske i komunikacijske znanosti

opći leksikon

leksikon koji donosi pregled općega znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

opisna bibliografija

bibliografija u kojoj se građa podrobnije opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti

opistografski

koji je ispisan ili tiskan s obiju strana lista

informacijske i komunikacijske znanosti

opraštanje zakasnine

povremena akcija kojom se knjižnica odriče zakasnine u zamjenu za povrat posuđenih knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

opseg

broj jedinica i/ili podjedinica koje čine jedinicu građe

informacijske i komunikacijske znanosti

optičko prepoznavanje znakova

postupak kojim se tiskani tekst elektronički skenira, slova prepoznaju po obliku i konvertiraju u digitalne znakove koje računalo može dalje obrađivati

informacijske i komunikacijske znanosti

osobna bibliografija

bibliografija koja sadržava popis radova neke osobe i/ili radova o njoj

informacijske i komunikacijske znanosti

osobna odrednica

odrednica koju tvori ime neke fizičke osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

osobno obilježje

oznaka zvanja ili zanimanja, godina rođenja i smrti ili neko drugo obilježje po kojemu se autori istoga imena i prezimena mogu razlikovati

informacijske i komunikacijske znanosti