struna tražilica

image shadow

optičko prepoznavanje znakova

postupak kojim se tiskani tekst elektronički skenira, slova prepoznaju po obliku i konvertiraju u digitalne znakove koje računalo može dalje obrađivati

informacijske i komunikacijske znanosti

osobna bibliografija

bibliografija koja sadržava popis radova neke osobe i/ili radova o njoj

informacijske i komunikacijske znanosti

ostavština

građa koju je neka osoba oporučno ostavila knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

oštećenje

pogoršanje fizičkih svojstava jedinice građe zbog vanjskih ili unutrašnjih utjecaja

informacijske i komunikacijske znanosti

otpis knjižnične građe

postupak izlučivanja jedinica građe iz knjižničnoga fonda na temelju unaprijed utvrđenih kriterija

informacijske i komunikacijske znanosti

otpornost na vlagu

mjera otpornosti materijala zasićenoga vodom na pucanje ili razgradnju u posebnim uvjetima ispitivanja

informacijske i komunikacijske znanosti

otpornost na vodu

sposobnost materijala da izdrži, ali ne i da sasvim spriječi djelovanje ili prodiranje vode

informacijske i komunikacijske znanosti

otvoreni kôd

računalni program za koji je izvorni kôd bez ikakva troška ustupio vlasnik ili licencirani korisnik, obično putem interneta

informacijske i komunikacijske znanosti

ovlaživanje

konzervacijski postupak povećanja relativne vlažnosti uz održavanje stabilne temperature

informacijske i komunikacijske znanosti

označivanje

obilježavanje sadržaja ili oblika jedinice građe riječima, izrazima ili stručnim oznakama u skladu s pravilima jezika za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti