struna tražilica

image shadow

nakladnik za STEM

nakladnik specijaliziran za izdanja u području znanosti, tehnike, inženjerstva i matematike

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnik zemljopisnih karata

nakladnik specijaliziran za izradu i izdavanje zemljopisnih karata i atlasa

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada ugovorena licencijom

svota utvrđena licencnim ugovorom za korištenje elektroničke publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada za javnu posudbu

novčana naknada nositeljima autorskoga prava za posudbu njihovih djela u knjižnicama

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada za korištenje

naknada koju autor dobiva od prihoda stečenih korištenjem svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje

naknada autoru čije se djelo reproducira za privatno korištenje iz sredstava dobivenih prodajom tehničkih uređaja za reproduciranje i praznih nosača zvuka, slike ili teksta

informacijske i komunikacijske znanosti

napomena o obuhvatu

napomena koja definira ili razjašnjava semantičke granice pojma, a koja se rabi u strukturiranome rječniku

informacijske i komunikacijske znanosti

naredba

uputa računalnome sustavu

informacijske i komunikacijske znanosti

narudžbenica

tiskani obrazac u koji korisnik upisuje podatke o autoru, naslovu i/ili signaturi jedinice knjižnične građe koju naručuje iz zatvorenoga spremišta

informacijske i komunikacijske znanosti

naslov na ovitku

naslov koji je naveden na ovitku publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti