struna tražilica

image shadow

matična djelatnost

obavljanje stručnoga nadzora i unapređivanja stručnoga rada u knjižnicama te organiziranje stručnoga osposobljavanja i usavršavanja knjižničara

informacijske i komunikacijske znanosti

matična knjižnica

knjižnica kojoj je povjereno obavljanje matične djelatnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

matični katalog

abecedni katalog cijeloga knjižničnog fonda, najčešće pisan rukom na listićima većega formata i dostupan samo knjižničnomu osoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

matrični pisač

pisač s iglicama raspoređenima u pravokutnu matricu od kojih svaka ostavlja točku na željenome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti

medicinska knjižnica

specijalna knjižnica koja zadovoljava informacijske potrebe studenata, liječnika i istraživača u jednoj ili više biomedicinskih znanosti kao što su medicina, stomatologija, sestrinstvo, farmakologija i farmaceutika

informacijske i komunikacijske znanosti

medij

materijal koji nosi ili priopćava informacijski sadržaj

informacijske i komunikacijske znanosti

medijateka

zbirka audiovizualne i elektroničke građe u knjižnicama

informacijske i komunikacijske znanosti

medijska pismenost

sposobnost pronalaženja, analiziranja, vrednovanja i stvaranja medijskih poruka uz kritičko razumijevanje naravi masovnih medija, tehnika kojima se koriste njihovi stvaratelji i njihova utjecaja na pojedince i društvo

informacijske i komunikacijske znanosti

međujezična istovrijednost

odnos među nazivima koji predstavljaju isti pojam na različitim jezicima

informacijske i komunikacijske znanosti

međuknjižnična posudba

posudba knjige, dostava kopije ili njezinog dijela između dvije knjižnice koje ne pripadaju istoj upravi, koja se vrši na zahtjev korisnika kako bi knjižnica omogućila pristup građi

informacijske i komunikacijske znanosti