struna tražilica

image shadow

kataložna jedinica

osnovni element kataloga koji daje podatke o određenoj jedinici knjižnične građe ili o skupini takvih jedinica

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložna obloga

računalni programski dodatak koji se implementira povrh klasičnih integriranih knjižničnih sustava simulirajući nove funkcionalnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni broj

identifikacijski broj kataložnoga zapisa dodijeljen pri izradi toga zapisa

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni opis

dio kataložne jedinice u kojemu je opisana jedinica građe

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni pravilnik

razrađen skup pravila za izradbu kataložnih zapisa čija je svrha osigurati dosljednost u izradbi, organizaciji i održavanju kataloga

informacijske i komunikacijske znanosti

kataložni zapis

zapis o jedinici građe koji u strojno čitljivu katalogu zamjenjuje kataložnu jedinicu

informacijske i komunikacijske znanosti

kategorija

primarna podjela klasifikacijskoga sustava ili glavne stručne skupine općega klasifikacijskog sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

kazalo

popis imena osoba, naziva predmeta, tema ili mjesta spominjanih u knjizi ili dokumentu, koji upućuje na njihovo mjesto i omogućuje njihovo pronalaženje ili prepoznavanje, obično iskazanim brojem stranice ili poglavlja ili kakvom drugom prikladnom oznakom

informacijske i komunikacijske znanosti

kazalo u klasifikacijskoj shemi

dio klasifikacijske sheme u kojemu su stručne skupine navedene abecednim redom naziva na jeziku u uporabi

informacijske i komunikacijske znanosti

kemijsko čišćenje

čišćenje knjižnične građe uranjanjem u kemikalije ili njihovim površinskim nanošenjem

informacijske i komunikacijske znanosti