struna tražilica

image shadow

imensko kazalo

kazalo koje sadržava imena osoba, a katkad i zemljopisna imena

informacijske i komunikacijske znanosti

imovinsko pravo

pravo autora na novčanu naknadu za korištenje svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

impregnacija

ubrizgavanje tekućine u materijalni predmet ili njezino upijanje

informacijske i komunikacijske znanosti

impresum

skup podataka o mjestu i vremenu tehničke izrade publikacije te o osobama ili tijelima koja su pri toj izradi surađivala

informacijske i komunikacijske znanosti

imprimatur

dopuštenje za tisak što ga daje autor, urednik ili koja druga ovlaštena osoba svojim potpisom

informacijske i komunikacijske znanosti

incipit

početni dio teksta rukopisne knjige ili prvotiska koji sadržava naslov djela i ime pisca

informacijske i komunikacijske znanosti

Index librorum prohibitorum

popis knjiga koje ne smiju koristiti pripadnici Katoličke crkve

informacijske i komunikacijske znanosti

Index Translationum

UNESCO-ova međunarodna bibliografija prijevoda djela objavljenih kao knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

indikator

brojčani ili slovni znak vezan uz polje promjenjive dužine koji daje dodatne informacije o sadržaju polja, njegovu odnosu s drugim poljima u zapisu ili o radnji koju treba obaviti

informacijske i komunikacijske znanosti

indikator facete

simbol koji označuje početak nove facete u složenoj stručnoj oznaci

informacijske i komunikacijske znanosti