struna tražilica

image shadow

individualni korisnik

osoba koja se koristi knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

informacija

sadržaj priopćen formalno ili neformalno u bilo kojemu obliku i na bilo kojemu mediju

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska pismenost

skup znanja i vještina potrebnih za pronalaženje informacija, njihovo kritičko prosuđivanje i korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski sustav

sustav izgrađen za stvaranje, prikupljanje, organizaciju, pohranu, pronalaženje i diseminaciju informacija u nekoj ustanovi, organizaciji ili određenome sektoru društva

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijsko doba

razdoblje nakon pojave osobnoga računala i interneta obilježeno raširenim elektroničkim pristupom informacijama i sposobnošću brzoga prijenosa podataka s pomoću digitalne tehnologije

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijsko središte

ustanova koja pruža informacijske usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

informatizacija

uvođenje računalne tehnologije u knjižnične procese

informacijske i komunikacijske znanosti

inicijal

likovno istaknuto početno slovo odlomka ili poglavlja u rukopisnoj knjizi ili rukopisu

informacijske i komunikacijske znanosti

inicijal

početno slovo imena ili prezimena

informacijske i komunikacijske znanosti

Inicijativa za označavanje teksta

konzorcij koji razvija i održava međunarodne smjernice namijenjene istraživačima u području digitalne humanistike, knjižnicama i sličnim ustanovama za prikaz književnih i jezičnih tekstova u digitalnom obliku

informacijske i komunikacijske znanosti