struna tražilica

image shadow

dezinsekcija

uništavanje kukaca, malih glodavaca i drugih štetnika

informacijske i komunikacijske znanosti

Dickinsonova klasifikacija

klasifikacijski sustav koji se upotrebljava za klasificiranje tiskanih muzikalija

informacijske i komunikacijske znanosti

didaktička kartica

kartica s otisnutim slovom, riječju, simbolom ili slikom koja se upotrebljava pri poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

didaktička slika

slika popraćena pitanjima ili objašnjenjima

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalizacija

stvaranje digitalne slike materijalnog predmeta uporabom skenera ili digitalne kamere

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalizacija na zahtjev

usluga stvaranja digitalne slike jedinice građe iz fonda knjižnice na zahtjev korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna humanistika

znanstveno područje koje spaja digitalne tehnologije i humanističke znanosti omogućujući nov pristup istraživanju i tumačenju znanja, osobito onoga o kuturnoj baštini

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna knjižnica

online zbirka izrađene ili prikupljene digitalne građe provjerene kvalitete, kojom se upravlja u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima za izgradnju zbirke i koja je dostupna na smislen i održiv način te podržava potrebne usluge koje korisnicima omogućuju pristup i korištenje izvora

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna komunikacija

komunikacija u kojoj se informacije, poruke ili podatci šalju i primaju u digitalnome obliku

informacijske i komunikacijske znanosti

digitalna kulturna baština

kulturna baština koja nastaje digitalizacijom objekata materijalne i nematerijalne baštine

informacijske i komunikacijske znanosti