struna tražilica

image shadow

alat za upravljanje poveznicama

računalna aplikacija koja služi za upravljanje funkcionalnošću poveznica u bazama podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

album

svezak sa čistim listovima namijenjen čuvanju maraka, fotografija, crteža, pjesama, citata, izrezaka

informacijske i komunikacijske znanosti

album

glazbeni sadržaj zabilježen na mediju koji omogućava reprodukciju ili na mrežnome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti

aldina

publikacija venecijanskoga tiskara Aldusa Manutiusa ili njegovih nasljednika

informacijske i komunikacijske znanosti

alias elektroničke pošte

kraći oblik adrese elektroničke pošte

informacijske i komunikacijske znanosti

almanah

prigodna ili periodična publikacija s prilozima različita sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

alternativni stvarni naslov

drugi dio glavnoga stvarnog naslova kad se on sastoji od dvaju dijelova od kojih svaki ima oblik samostalnoga stvarnog naslova povezanih veznikom ili odnosno istovrijednicom na drugome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

altmetrija

metrička metoda praćenja utjecaja znanstvenih radova na društvenim mrežama te programima za organizaciju i pohranu bibliografskih podataka ili cjelovitih tekstova

informacijske i komunikacijske znanosti

Amazon

najveća svjetska mrežna trgovina osnovana prvobitno kao mrežna knjižara

informacijske i komunikacijske znanosti

amblem

znak koji simbolizira neku osobu, obitelj, zajednicu, organizaciju ili društvo

informacijske i komunikacijske znanosti