struna tražilica

image shadow

analekta

zbirka izabranih tekstova iz jedne grane znanosti ili umjetnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

anali

periodična publikacija u kojoj se objavljuju podatci o djelovanju neke organizacije ili prikazuju nova zbivanja u određenoj disciplini ili području

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička bibliografija

bibliografija u kojoj opis građe prati anotacija s analizom sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička kataložna jedinica

kataložna jedinica s podatcima o sadržajno samostalnome radu koji se u jedinici knjižnične građe nalazi uz jedan ili više drugih sadržajno samostalnih radova

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se stručne skupine prema načelu logičke podređenosti dijele od općih prema posebnima

informacijske i komunikacijske znanosti

analitička metoda

metoda izrade tezaurusa i nadziranih rječnika koja se temelji na analizi dokumenata

informacijske i komunikacijske znanosti

anastatski pretisak

otisak koji je načinjen s pomoću prijenosa već tiskanoga teksta na litografski kamen ili cinčanu ploču

informacijske i komunikacijske znanosti

anepigraf

jedinica građe bez naslova odnosno naslovnoga lista

informacijske i komunikacijske znanosti

Anglo-američka kataložna pravila

prvo izdanje anglo-američke norme za katalogizaciju knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Anglo-američka kataložna pravila 2

drugo, prerađeno izdanje Anglo-američkih kataložnih pravila

informacijske i komunikacijske znanosti