struna tražilica

image shadow

rimski beton

građevni materijal iz rimskoga razdoblja koji se sastoji od vulkanskih pepela pucolana, gašenoga vapna, pijeska, krupnijih kamenih zrna i otpadaka opeke

arhitektura i urbanizam

rimski redovi

arhitektonski redovi nastali u rimskome antičkom razdoblju

povijest umjetnosti

rog obilja

prikaz posude u obliku roga prepunoga plodova prirode kao simbol obilja i plodnosti

povijest umjetnosti

rokaj

ukras u obliku vijugavih algi, morskoga bilja, školjaka i kamenčića

povijest umjetnosti

rokoko

stil u povijesti europske arhitekture, slikarstva, skulpture i primijenjenih umjetnosti koji se pojavio u Francuskoj oko 1720. i trajao približno do 1780. godine

povijest umjetnosti

rondel

masivna topnička kula kružnoga tlocrta

arhitektura i urbanizam

rostra

govornička platforma uzdignuta iznad osnovne razine tla na forumu u Rimu i ostalim gradovima Rimskoga Carstva

arhitektura i urbanizam

rostralni stup

monumentalni stup dekoriran stvarnim ili simboličkim pramcima sa zarobljenih neprijateljskih ratnih brodova

povijest umjetnosti

rotonda

građevina oblikovana kao cilindar i svođena kupolom

povijest umjetnosti

rozeta

kružni ukras u obliku stilizirana ružina cvijeta

povijest umjetnosti