struna tražilica

image shadow

opistodom

upušteni trijem na začelju antičkoga grčkog hrama

povijest umjetnosti

opkop

zaštitni rov oko utvrde

arhitektura i urbanizam

oppidum

stalno nastanjeno utvrđeno gradsko naselje predantičkoga i antičkoga doba na uzvisini ili položaju pogodnomu za obranu

povijest umjetnosti

opservatorij

građevina za sustavna motrenja prirodnih pojava i procesa i astronomska promatranja

arhitektura i urbanizam

opsidijan

crno prirodno vulkansko staklo podatno za poliranje do visokoga sjaja koje je u rimskoj antici služilo za izradbu ogledala, skulptura, nakita, posuda i tesera za mozaike

povijest umjetnosti

opus

graditeljska tehnika u antičkome građevinarstvu

arhitektura i urbanizam

opus albarium

tanki premaz zida smjesom praha mramora, vapna, pijeska i vode ispoliran do sjaja

arhitektura i urbanizam

opus alexandrinum

način oblaganja poda ili zida tehnikom opus sectile složenim geometrijskim motivima

povijest umjetnosti

opus caementicium

rimsko betonsko ziđe od grubih neobrađenih komada kamena postavljenih u smjesu vapna, pucolana, pijeska i vode

arhitektura i urbanizam

opus incertum

rimsko betonsko ziđe s vanjskim plohama od nepravilno poslaganih neobrađenih komada lomljenca različitih veličina

arhitektura i urbanizam