struna tražilica

image shadow

gradski zid

zid od masivnoga građevnog materijala kojemu je zadaća omeđivati prostor grada, zatvarati grad prema van i služiti za obranu

povijest umjetnosti

graje

tri kćeri morskoga boga Forkija i Kete rođene stare i sijede u grčkoj mitologiji

povijest umjetnosti

grčki križ

dekorativni motiv u obliku križa jednakih krakova

povijest umjetnosti

grčki redovi

arhitektonski redovi stvoreni u grčkome antičkom razdoblju

arhitektura i urbanizam

grifon

dekorativni prikaz imaginarne mitske nemani s glavom, krilima i kandžama orla i tijelom, stražnjim nogama i repom lava

povijest umjetnosti

grizaj

monokromatska tehnika slikanja kojom se gradacijama i različitim nijansama sive boje postiže privid reljefa

povijest umjetnosti

groma

glavna naprava rimskih mjernika koja je služila za određivanje i iskolčavanje pravih kutova

povijest umjetnosti

groteska

maštoviti klasični ornament u kojemu se isprepleću biljni motivi s fantastičnim životinjskim i ljudskim likovima

povijest umjetnosti

groto

klesarski izrađena struktura ili iskop koji imitira stjenovitu pećinu

arhitektura i urbanizam

grupirani pilastri

najmanje tri blisko postavljena pilastra koji tvore grupu

povijest umjetnosti