struna tražilica

image shadow

dionizijevska dekoracija

dekoracija koja prikazuje atribute boga Dioniza i/ili sudionike povorke koja ga prati

povijest umjetnosti

dipilon

antička grčka vrata s dvama odvojenim prolazima

arhitektura i urbanizam

diplint

zid širine dviju cigli u rimskome antičkom zidarstvu

povijest umjetnosti

dipter

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove koji se sastoji od pronaosa, naosa i opistodomosa obavijenih trijemom s unutrašnjom i vanjskom kolonadom stupova

povijest umjetnosti

Directoire

klasicistički stil s dominantnim egipatskim elementima u unutrašnjoj dekoraciji, pokućstvu i odijevanju

povijest umjetnosti

distil

portik s dvama stupovima

povijest umjetnosti

dodekastil

portik s dvanaest stupova

povijest umjetnosti

domus

rimska kuća za bogatu obitelj

povijest umjetnosti

domus italica

domus jednostavna oblika kao prizemno zdanje koje sadržava fauces, vestibul, atrij, ale, tablinum, triklinij, spavaonice i hortus

povijest umjetnosti

dorski kapitel

kapitel oblikovan elastičnim jastučastim umetkom ehinom koji nosi tanku kvadratnu ploču abak, a kaneliranim vratom trahelijem naliježe na gornji dio trupa stupa

povijest umjetnosti