struna tražilica

image shadow

cirk

antički rimski nenatkriveni izduženi prostor uži od hipodroma s polukružnim završetkom i barijerom u središtu

arhitektura i urbanizam

cisterna

umjetni spremnik za prikupljanje i čuvanje vode

arhitektura i urbanizam

citadela

kula ili tvrđava unutar grada kao samodostatan i najutvrđeniji dio fortifikacijskoga sklopa u njegovu središtu ili na najteže osvojivoj poziciji

povijest umjetnosti

civilizacija

ukupnost vještina, znanja, običaja i nazora određene šire zajednice, naroda ili zemlje

povijest umjetnosti

clavus

metalni čavao s glavom u antičkoj rimskoj gradnji

povijest umjetnosti

columna bellica

stupić u blizini foruma u antičkome Rimu s kojega je konzul objavljivao rat bacanjem koplja u okolno polje prema neprijateljskoj zemlji

povijest umjetnosti

columna caelata

stup kojemu je trup ukrašen ovijenim reljefom od grančica i lišća

povijest umjetnosti

columna cochlis

trijumfalni stup s unutrašnjim spiralnim stubištem ovijen zavojitom vrpcom ukrašenom kontinuiranim reljefima

povijest umjetnosti

cornicione

velik i raskošan krunski vijenac karakterističan za pročelja talijanskih palača

povijest umjetnosti

corona civica

ornament u obliku girlande od hrastova lišća sa žirovima

povijest umjetnosti