struna tražilica

image shadow

beton

građevni materijal dobiven miješanjem šljunka, drobljenca, pijeska i veziva u određenim omjerima uz dodatak vode

arhitektura i urbanizam

bidermajer

stil skromnoga građanskog ambijenta u srednjoeuropskoj umjetnosti između 1815. i 1848. godine kao prijelazno razdoblje između klasicizma i romantizma i u opreci s raskošnim oblicima ampira

povijest umjetnosti

bifora

prozor razdijeljen stupićem na dva dijela, od kojih svaki završava lukom

arhitektura i urbanizam

bipedal

rimski opekarski proizvod sa stranicama dugim dvije rimske stope

povijest umjetnosti

biselij

ukrašeno počasno kameno sjedalo u antičkome Rimu za dostojanstvenike ili osobe koje su zadužile državu

arhitektura i urbanizam

bisomus

grob ili sarkofag za dva tijela

povijest umjetnosti

bitnička kula

kula namijenjena obrani s pomoću brojnih primjeraka vatrenoga oružja

povijest umjetnosti

boaserija

postavljanje drvenih oplata s elementima bogato dekoriranim u plitkome reljefu

povijest umjetnosti

bočni brod

izduženi unutrašnji prostor longitudinalne građevine koji flankira glavni brod

arhitektura i urbanizam

bokaž

dekorativna pozadina figurama s motivima gustoga lišća, granja i cvijeća

povijest umjetnosti