struna tražilica

image shadow

teorija kaosa

postmodernistička kriminološka teorija prema kojoj determinizam i slobodna volja mogu istodobno postojati i djelovati u složenim i dinamičnim društvenim sustavima

pravo

teorija katastrofe

matematičko istraživanje fenomena da male promjene u sustavu rezultiraju dramatičnim promjenama u ponašanju

sigurnosne i obrambene znanosti

teorija kinetičke energije

teorija o nastanku rane projektilom iz vatrenoga oružja koja veći utjecaj u nastajanju rane daje brzini projektila u odnosu na njegovu masu

fizika

teorija ličnosti

psihološka teorija koja proučava varijabilnost ljudskoga ponašanja s pomoću čimbenika koji su vezani uz psihološke karakteristike i procese koji čine unutarnji svijet pojedinca

psihologija

teorija momenta

teorija o nastanku rane projektilom iz vatrenoga oružja koja jednak utjecaj u nastajanju rane daje masi i brzini projektila

fizika

teorija naprezanja

kriminološka teorija prema kojoj se osobe koje nemaju društveno prihvatljive mogućnosti za ispunjavanje društvenih očekivanja koriste društveno neprihvatljivim sredstvima za njihovo ostvarivanje

pravo

teorija ograničenja

kriminološka teorija prema kojoj međudjelovanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole odvraća maloljetnike od kriminaliteta

pravo

teorija razbijenih prozora

kriminološka teorija prema kojoj je zapuštanje i neodržavanje javnih i privatnih površina i građevinskih objekata povezano s pojavom kriminaliteta na određenome području

pravo

teorija sklonosti

kriminološka teorija prema kojoj biološki, psihološki i sociološki uvjeti pojedinca utječu na pojavu sklonosti prema kriminalitetu i/ili devijantnomu ponašanju

pravo

teorija snage

teorija o nastanku rane projektilom iz vatrenoga oružja kod koje je brzina projektila presudna u procesu nastanka rane

fizika