struna tražilica

image shadow

ležište metka

dio vatrenoga oružja u kojemu se nalazi metak prije pucanja

sigurnosne i obrambene znanosti

lijevanje u cilindrični kalup

postupak izrade vodenoga znaka tijekom kojega se papirna masa ravnomjerno nanosi na reljefno cilindrično sito koje se rotira u bazenu s papirnom masom

grafička tehnologija

linija naprezanja

zavinuta linija koja nastaje pri lomu materijala i upućuje na pravac iz kojega je sila djelovala na materijal

sigurnosne i obrambene znanosti

linijska pretraga mjesta događaja

pretraživanje mjesta događaja u određenoj širini u jednome pravcu nakon čega se pretražuje u obrnutome pravcu u istoj širini

sigurnosne i obrambene znanosti

Locardovo načelo razmjene

načelo prema kojemu pri kontaktu dvaju objekata dolazi do razmjene tvari i/ili energije

sigurnosne i obrambene znanosti

logička kopija

točna reprodukcija zapisa sadržanoga unutar jednoga logičkog volumena

sigurnosne i obrambene znanosti

logička struktura podataka

organizacija podataka u hijerarhiju gdje se srodni elementi podataka razvrstavaju u skupine podataka označene brojevima od 1 do 16 i pohranjuju u osnovne datoteke

računarstvo

logički volumen

virtualni iskoristivi pohrambeni kapacitet na jednome fizičkom disku ili na više njih u računalnome sustavu

sigurnosne i obrambene znanosti

lokalno trovanje

trovanje otrovima koji djeluju na mjestu neposrednoga dodira s tijelom

kemija

lokva krvi

trag krvi nastao nakupljanjem tekuće krvi na podlozi

fizika