struna tražilica

image shadow

indeks osuđenih počinitelja

dio kombiniranoga indeksnog sustav DNK-a koji sadržava profile DNK-a osuđenih počinitelja

sigurnosne i obrambene znanosti

indicija

činjenica iz koje se izvodi zaključak o postojanju druge činjenice

pravo

individualizacija

postupak kojim se utvrđuje da objekt ili trag potječe od točno određenoga, jedinstvenoga izvora

sigurnosne i obrambene znanosti

individualizacija isprave

integriranje podataka i fotografije nositelja u ispravu

sigurnosne i obrambene znanosti

individualizacija lica osobe

vizualno ispitivanje sličnosti i razlika između dviju slika koje prikazuju lice osobe ili slike i osobe radi utvrđivanja radi li se o istoj osobi u obama slučajevima

sigurnosne i obrambene znanosti

inducirani sumanuti poremećaj

sumanuti poremećaj karakteriziran prenošenjem sumanutih misli s jednoga pojedinaca na drugoga

kliničke medicinske znanosti

industrija seksa

poslovne aktivnosti u kojima su proizvodi ili usluge izravno ili neizravno vezani za spolni čin

sigurnosne i obrambene znanosti

industrijska špijunaža

prikupljanje zaštićenih podataka iz poslovanja neke tvrtke koje provode neovlaštene osobe ili druge tvrtke

sigurnosne i obrambene znanosti

informacijsko djelovanje

djelovanje poduzeto s ciljem utjecanja na informacije i informacijske sustave neprijatelja te s ciljem zaštite vlastitih informacija i informacijskih sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

infracrvena fotografija

fotografija snimljena na infracrvenome filmu ili s pomoću digitalnoga fotoaparata koji je prilagođen da bi mogao propustiti infracrvenu svjetlost do senzora

sigurnosne i obrambene znanosti