struna tražilica

image shadow

hipermnezija

poremećaj pamćenja koji se očituje u pojačanoj sposobnosti sjećanja na određene događaje

kliničke medicinske znanosti

hipertenacitet pažnje

poremećaj pažnje karakteriziran pojačanim zadržavanjem pažnje i preokupiranošću jednim sadržajem, objektom ili pojavom

kliničke medicinske znanosti

hipervigilitet pažnje

poremećaj pažnje karakteriziran pojačanom otklonjivošću pažnje

kliničke medicinske znanosti

hipnagogna halucinacija

iluzorni doživljaj koji se čini stvarnim i odvija se u polusnu prije usnivanja osobe

kliničke medicinske znanosti

hipnoza

umjetno, sugestijom izazvano stanje poremećene, sužene svijesti, koje je slično snu

kliničke medicinske znanosti

hipoaktivni poremećaj seksualne želje

seksualni poremećaj karakteriziran nedostatkom seksualnih fantazija i želje za seksualnim aktivnostima

kliničke medicinske znanosti

hipobulija

poremećaj karakteriziran slabljenjem volje i voljnih impulsa

kliničke medicinske znanosti

hipognatni položaj glave

položaj kod kojega je glava kukca postavljena okomito na tijelo i usni aparat okrenut prema trbušnoj strani tijela

biologija

hipomnezija

poremećaj pamćenja koji se očituje u smanjenoj ili oslabljenoj mogućnosti sjećanja na prethodno upamćene sadržaje i doživljaje

kliničke medicinske znanosti

hipostatska purpura

točkasta posmrtna krvarenja ispod epitela koja se mogu nalaziti na mrtvačkim pjegama

kliničke medicinske znanosti