struna tražilica

image shadow

selekcija ovisna o frekvenciji

prirodna selekcija ovisna o učestalosti genotipa u populaciji kod koje prednost ima genotip rijetke učestalosti, dok je genotip visoke učestalosti u nepovoljnome položaju

biologija

selekcijski marker

gen koji omogućuje selekciju određenoga fenotipa

biologija

selektivni uzgoj

skup mehanizama osmišljenih za modifikaciju fenotipa ekonomski važnih vrsta biljaka i životinja

biologija

semikonzervativna replikacija

vrsta replikacije u kojoj se replicirana DNA sastoji od jednoga roditeljskog i jednoga novonastalog lanca

biologija

semikonzervativni model

model replikacije DNA u kojem svaku novosintetiziranu dvolančanu molekulu DNA čini jedan originalni i jedan novosintetizirani lanac

biologija

semiletalni aleli

aleli koji su letalni samo za određene jedinke u populaciji

biologija

semisterilnost

smanjena fertilnost jedinki u populaciji

biologija

senescencija

stanje ili proces propadanja organizma tijekom vremena

biologija

senescentna stanica

stanica koja se ne može više dijeliti

biologija

sestrinske kromatide

genetski identične kromatide povezane u centromeri kromosoma

biologija