struna tražilica

image shadow

relativni fitness

vrijednost fitnessa određenoga genotipa u odnosu na drugi genotip

biologija

relativni rizik

mjera veličine učinka pojedinoga alela na povećanje ili smanjenje predispozicije za određeno svojstvo

biologija

replikacija

proces u kojem se originalni lanci DNA koriste kao kalupi za stvaranje novih lanaca DNA

biologija

replikacijska vilica

regija u kojoj su dva lanca DNA razdvojena i počinju se sintetizirati novi lanci

biologija

replikon

replicirajuća genomska jedinica koja uključuje dio DNA i njezino mjesto inicijacije replikacije

biologija

replisom

kompleks primosoma i dimera DNA-polimeraze

biologija

represor

regulacijski protein koji se veže za DNA i inhibira transkripciju

biologija

reproduktivna izolacija

nemogućnost uspješnoga križanja određene vrste s drugom

biologija

reproduktivno kloniranje

kloniranje eukariotskih organizama kod kojega je moguće koristiti genomski materijal iz somatske stanice

biologija

restrikcijska točka

točka G1-faze u kojoj se stanici omogućuje napredovanje kroz stanični ciklus

biologija