struna tražilica

image shadow

pirimidin

dušična baza s jednostrukim prstenom

biologija

pirosekvenciranje

metoda sekvenciranja DNA koja se temelji na detekciji otpuštenoga pirofosfata i stvaranju svjetla nakon umetanja ispravnog nukleotida u lanac koji nastaje

biologija

plak

prozirna zona oko bakterijske kolonije

biologija

plazmid

opći naziv za kružnu DNA koja postoji neovisno o kromosomskoj DNA

biologija

pleiotropnost

višestruki utjecaj jednoga gena na fenotip organizma

biologija

ploidija

broj setova kromosoma u stanici

biologija

pluripotentna stanica

matična stanica koja se može diferencirati u bilo koju vrstu stanica

biologija

pluripotentnost

svojstvo embrijske stanice da iz nje može nastati bilo koja tjelesna stanica

biologija

početnica

kratki fragment DNA ili RNA od kojeg započinje sinteza novoga lanca DNA

biologija

podvrsta

populacija unutar vrste koja ima određene razlikovne karakteristike s obzirom na ostale članove te vrste

biologija