struna tražilica

image shadow

Klineferterov sindrom

aneuploidija spolnih kromosoma muškaraca s najmanje dva X-kromosoma

biologija

klon

organizam koji nastaje iz tjelesne stanice drugoga organizma

biologija

klon

skup kopija gena nastalih umnožavanjem

biologija

klon

stanica nastala diobom koja daje genomski identične stanice

biologija

kloniranje DNA

umnožavanje fragmenta DNA unosom u određeni vektor i replikacijom u staničnome modelu

biologija

kloroplastna DNA

dio genoma fotosintetskih eukariota smješten u kloroplastu

biologija

knjižnica cDNA

zbirka klonova komplementarne DNA koji predstavljaju molekule mRNA eksprimirane u određenome tipu stanice, tkiva, organa ili organizma

biologija

knjižnica cDNA

fragmenti cDNA pripremljeni za sekvenciranje

biologija

kodirajući lanac

lanac DNA koji se ne koristi kao kalup za sintezu RNA, već mu je sekvencija istovjetna onoj u RNA s iznimkom zamjene timina s uracilom

biologija

kodominacija

odnos alela istoga gena kod kojega su oba eksprimirana u fenotipu heterozigota

biologija