struna tražilica

image shadow

inkluzivni fitness

prošireni koncept fitnessa genotipa koji zbog dijeljenja genoma uključuje i dobrobit srodnika određene jedinke

biologija

insercija

umetanje nukleotida u originalnu sekvenciju DNA

biologija

insercijska mutageneza

promjena nukleotidnoga slijeda gena ili njegovih kontrolnih mehanizama uzrokovana insercijom, što ujedno mijenja funkciju toga gena

biologija

insercijske sekvencije

mali jednostavni transpozoni

biologija

integralni membranski proteini

proteini uklopljeni u lipidni dvosloj staničnih membrana

biologija

integrini

adhezijski proteini koji vežu stanicu za njezin mikrookoliš i u njoj aktiviraju signalne putove kojima stanica dobiva informacije o vrsti i svojstvima svoga mikrookoliša

biologija

interfaza

metabolički aktivna faza staničnog ciklusa koja prethodi diobi stanice

biologija

intergenska supresija

mutacija na drugome lokusu koja vraća fenotip divljega tipa uzrokovan mutacijom na prvome lokusu

biologija

interkalarni heterokromatin

heterokromatin raspršen po krakovima eukariotskoga kromosoma

biologija

interkineza

skraćena interfaza koja se odvija između prve i druge mejoze, tijekom koje se ne događa replikacija DNA

biologija