struna tražilica

image shadow

flagelum

dugački izdanak stanice koji valovitim kretnjama uzrokuje njezino pokretanje

biologija

fluorescein

fluorescentna boja koja podražena plavom ili ultraljubičastom svjetlošću daje zeleno obojenje

biologija

fluorescencijska mikroskopija

grana mikroskopije koja na temelju emisije fluorescentnoga spektra detektira pojedine molekule ili strukture

biologija

fluorescentna hibridizacija in situ

metoda kojom se određuje specifična sekvencija nukleinske kiseline u uzorku korištenjem komplementarne oligonukleotidne probe označene fluorescentnom bojom

biologija

fokalna adhezija

mjesto vezanja stanica i izvanstaničnog matriksa na kojemu su integrini povezani sa snopovima aktinskih filamenata

biologija

formilmetionin

modificirani metionin koji se prvi ugrađuje u polipeptid tijekom translacije u prokariota

biologija

fosfolipidi

osnovna kategorija lipida od kojih se sastoje biomembrane

biologija

fosforilacija

proces dodavanja fosfatne skupine molekuli

biologija

fotolijaza

enzim koji uz pomoć svjetlosti uklanja dimere timina u jednome lancu deoksiribonukleinske kiseline

biologija

fotoreaktivacija

tip popravka dimera timina u DNA za koji je potrebna fotolijaza

biologija