struna tražilica

image shadow

dihibrid

organizam heterozigotan za dva gena koji kodiraju dva različita svojstva, od kojih svaki ima dva alela

biologija

dihibridno križanje

križanje dvaju heterozigota za dva svojstva

biologija

dihibridno test-križanje

križanje heterozigota za dva svojstva s recesivnim homozigotom za ista dva svojstva

biologija

dijakineza

posljednja faza profaze I mejoze kada dolazi do terminalizacije hijazmi

biologija

dinein

motorni protein mikrotubula

biologija

diobeno vreteno

bipolarna proteinska struktura koja razdvaja kromatide tijekom mitoze, a kromosome i kromatide tijekom mejoze

biologija

dipeptid

molekula koja se sastoji od dviju aminokiselina

biologija

diploid

stanica ili organizam s dvjema kopijama svakoga kromosoma

biologija

diploten

faza profaze I mejoze u kojoj dolazi do odvajanja homolognih kromosoma

biologija

disgeneza

abnormalan razvoj organa tijekom embriogeneze

biologija