struna tražilica

image shadow

cistična fibroza

nasljedna autosomna recesivna bolest koju uzrokuje mutacija gena koji kodira transmembranski protein CFTR na 7. kromosomu

biologija

cistron

najmanji element genoma koji daje pozitivan rezultat u testu komplementacije, a u širem značenju sekvencija DNA s kontrolnim regijama koja kodira za jedan polipeptidni lanac

biologija

citidin

citozin vezan za pentozu

biologija

citogenetičko mapiranje

mapiranje gena ili određenih sekvencija DNA s pomoću mikroskopa

biologija

citogenetika

grana genetike koja se bavi istraživanjem kromosoma

biologija

citokineza

dioba citoplazme nakon diobe jezgre

biologija

citokini

signalni proteini koji djeluju kao lokalni medijatori međustanične komunikacije

biologija

citologija

grana znanosti koja istražuje stanice metodama svjetlosne i elektronske mikroskopije

biologija

citoplazma

supstancija unutar stanične membrane koja ne uključuje jezgru eukariotskih stanica

biologija

citoplazmatsko nasljeđivanje

nasljeđivanje genomskoga materijala koji se nalazi u citoplazmi eukariotske stanice

biologija