struna tražilica

image shadow

zavrtni prozor

prozor koji se otvara kružnim kretanjem oko središnje uspravne osi

drvna tehnologija

zazor

zračnost koja nastaje kada je stvarna mjera moždanika, pera ili čepa manja od stvarne mjere provrta ili raskola

drvna tehnologija

zdrava kvrga

kvrga kojoj na poprečnome presjeku nema tragova truleži i radijalnih pukotina

drvna tehnologija

zdravo drvo

drvo bez truleži i oštećenja od insekata

drvna tehnologija

zglobnica

zakretni ili otklopni okov za povezivanje pročelja i korpusa ili vrata i dovratnika

drvna tehnologija

zimotrenost

pojava pukotine uzduž debla ili trupca od kore prema anatomskome središtu prouzročena ekstremno niskim temperaturama

drvna tehnologija

zračni konvejer

sustav za odsisavanje i transportiranje usitnjenoga drva i drvne prašine zračnom strujom

drvna tehnologija

zračno štrcanje

štrcanje pri kojemu se raspršuje stlačenim zrakom

drvna tehnologija

zrakosuho drvo

prosušeno drvo u kojemu se sadržaj vode kreće između 12 i 18 %

drvna tehnologija

zrelo drvo

drvo vanjskih godova koje se oblikuje izvan zone juvenilnoga drva djelovanjem zreloga kambija

drvna tehnologija