struna tražilica

image shadow

ravnina obradbe

ravnina na koju se postavlja dvodimenzijska obradba s kretnjama alata, obratka ili stroja u dvama smjerovima prostiranja ravnine

drvna tehnologija

ravno deblo

deblo kojemu se središnja os podudara s pravcem

drvna tehnologija

ravnotežni sadržaj vode u drvu

sadržaj vode pri kojemu drvo niti prima vodu iz okolnoga zraka niti otpušta vodu

drvna tehnologija

razdjelna letvica

letvica koja raspodjeljuje krilo u polja

drvna tehnologija

razmetnuti zubi

naizmjenično otklonjeni vrhovi zuba na jednu i drugu stranu u odnosu prema debljini lista pile

drvna tehnologija

raznovrsno uslojeno drvo

uslojeno drvo u kojemu su svi ili pojedini unutarnji drvoslojevi te srednjica izrađeni od različite vrste drva u odnosu na vanjske drvoslojeve

drvna tehnologija

razred opasnosti

ambijent u kojemu se drvo upotrebljava i koji je definiran normama i u njima opisan

drvna tehnologija

razvlaknjivanje drva

usitnjavanje drva na pojedinačna vlakanca ili svežnjeve vlakanaca

drvna tehnologija

reakcijsko drvo

dio debla ili grane nastao tijekom života stabla kao reakcija na vanjsko tlačno opterećenje okomito na anatomsku os

drvna tehnologija

reaktivno otapalo

otapalo koje kemijskom reakcijom s vezivom pri otvrdnjivanju premaza postaje velikim dijelom njegov sastavni dio

drvna tehnologija