struna tražilica

image shadow

određivanje vrste drva

znanstvena metoda utvrđivanja pripadnosti drva botaničkoj vrsti, rodu ili skupini

drvna tehnologija

odsisno ušće

prihvatni ulazni dio zračnoga konvejera kao sastavni dio radnoga stroja u kojemu nastaje usitnjeno drvo

drvna tehnologija

odvajač drvnih čestica

uređaj za odvajanje transportiranih drvnih čestica od zračne struje

drvna tehnologija

odzračnik

otvor na krovu ili zidu sušionice koji služi za izmjenu zasićenoga zraka u sušionici svježim vanjskim zrakom

drvna tehnologija

ograđena jažica

jažica u kojoj je jažična membrana nadsvođena sekundarnim slojem stijenke stanice

drvna tehnologija

ogrjevna vrijednost

količina energije po jediničnoj masi ili obujmu koja se oslobađa potpunim izgaranjem

drvna tehnologija

ogrjevno drvo

tehnički neupotrebljivo drvo koje se upotrebljava za ogrjev

drvna tehnologija

ojastučeni namještaj

namještaj za sjedenje kojemu su sjedalo i/ili površine za naslanjanje ili naslon za leđa obloženi elastičnim materijalom

drvna tehnologija

ojastučenje naslona

ojastučeni dio naslona za leđa

drvna tehnologija

ojastučenje naslona za ruku

ojastučeni dio naslona za ruku

drvna tehnologija