struna tražilica

image shadow

međustranica

stranica koja se nalazi između lijeve i desne stranice komada namještaja i konstrukcijski je vezana ili spojena s podom i stropom

drvna tehnologija

mehanička izdržljivost

svojstvo jedinica ugušćenoga drvnoga goriva da ostanu neoštećene pri rukovanju i prijevozu

drvna tehnologija

mehanička obradba drva

tehnološki postupak obradbe drva alatima i strojevima radi dobivanja drvnih elemenata određenih dimenzija, oblika i kvalitete

drvna tehnologija

mehanička svojstva drva

svojstva drva koje dolaze do izražaja pri uvjetima mehaničkoga opterećenja i važna su pri preradbi i upotrebi drva

drvna tehnologija

mehaničko prosijavanje

odjeljivanje drvnoga iverja primjenom vibrirajućih sita odgovarajućih otvora oka

drvna tehnologija

mekana celuloza

celuloza koja sadržava od 1,0 do 3,2 % lignina

drvna tehnologija

melamin

heterociklički spoj u obliku bezbojnih kristala dobiven katalitičkom ciklizacijom uree uz izdvajanje amonijaka i ugljikova dioksida

drvna tehnologija

membranska preša

preša u kojoj se pritisak sljubljivanja površina za lijepljenje ostvaruje djelovanjem elastične membrane

drvna tehnologija

metoda trenutačnih opažanja

metoda utvrđivanja vremena provedenoga u radu promatranjem njihove učestalosti

drvna tehnologija

metode dizajna

područje djelovanja u stvaralačkome razvojnom procesu koje se usredotočuje na divergenciju, transformaciju, konvergenciju, održivost i artikulaciju

dizajn