struna tražilica

image shadow

kemijski vezana voda

vezana voda koja je kemijski vezana u stijenkama stanica drva

drvna tehnologija

kemijsko močilo

močilo koje mijenja boju drva kemijskom reakcijom između metalnih soli koje sadržava i tanina u drvu

drvna tehnologija

kiselootvrdnjavajući lak

lak kojemu je otvrdnjivač kiselina

drvna tehnologija

klasična komorna sušionica za drvo

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši kao jedinstvena cjelina pri temperaturama nižim od 100 °C i pri određenome atmosferskom tlaku

drvna tehnologija

klatna kružna pila

kružna pila za poprečno piljenje drva listom pile iznad radnoga stola koja ručnim povlačenjem lučno prolazi kroz obradak i propiljuje ga

drvna tehnologija

klupa

neojastučeni namještaj za sjedenje najmanje dviju osoba, s naslonima za ruke ili bez njih

drvna tehnologija

koeficijent bubrenja drva

relativno povećavanje dimenzija drva za jedan posto promjene sadržaja vode u drvu unutar higroskopnoga područja

drvna tehnologija

koeficijent gubitaka

mjera gubitaka tlaka zraka zbog otpora strujenju u određenim dijelovima zračnoga konvejera

drvna tehnologija

koeficijent kvalitete drva

odnos čvrstoće i gustoće drva

drvna tehnologija

koeficijent obrtaja zaliha

pokazatelj uspješnosti poslovanja poduzeća

drvna tehnologija