struna tražilica

image shadow

granulometrijski sastav sječke

maseni udio sječke pojedinih dimenzija u sječki kakva se proizvodi na određenome stroju

drvna tehnologija

gravimetrijska metoda određivanja sadržaja vode u drvu

određivanje sadržaja vode u drvu vaganjem i sušenjem drva do apsolutno suhoga stanja te ponovnim vaganjem

drvna tehnologija

gravitacijsko prenosilo

transportno sredstvo stalne dobave koje se sastoji od korita ili cijevi kojom se sipki materijal ili komadni teret spušta uslijed sile gravitacije

drvna tehnologija

greška drva

nepravilnost ili nedostatak na stablu, trupcu, elementu, proizvodu ili drvenoj građi koja smanjuje volumen zdravoga drva ili umanjuje njegovu trajnost, čvrstoću ili upotrebljivost

drvna tehnologija

greška sušenja drva

nepravilnost na drvu i/ili u drvu koja nastaje kao rezultat sušenja i može umanjiti vrijednost drva

drvna tehnologija

gustoća apsolutno suhoga drva

gustoća drva pri sadržaju vode od 0 %

drvna tehnologija

gustoća čestice čvrstoga biogoriva

omjer mase i obujma jedne čestice čvrstoga biogoriva

drvna tehnologija

gustoća drva

omjer mase drvne tvari i pora po jedinici volumena

drvna tehnologija

gustoća drvne tvari

gustoća stijenke drvne stanice

drvna tehnologija

gustoća sirovoga drva

gustoća drva iznad točke zasićenosti vlakanaca

drvna tehnologija