struna tražilica

image shadow

FSC certifikacija

certifikacija šuma i proizvoda od drva koju odobrava organizacija Vijeće za nadzor šuma

drvna tehnologija

FSC kontrolirano drvo

drvo koje potječe iz šume koja je kontrolirana prema normama FSC-STD-40-005 ili FSC-STD-30-010 i dolazi iz prihvatljivih izvora

drvna tehnologija

FSC miješani

FSC certificirani drvni materijal koji ne potječe u potpunosti iz FSC certificirane šume jer je u lancu dobave miješan s ostalim kategorijama materijala

drvna tehnologija

FSC proizvodna grupa

proizvod ili grupa proizvoda sa zajedničkim ulaznim i izlaznim obilježjima koji se mogu grupirati unutar jednoga kontrolnog sustava

drvna tehnologija

FSC reciklirani

FSC certificirani materijal koji se sastoji od upotrijebljenih i neupotrijebljenih vraćenih materijala od drva

drvna tehnologija

FSC tvrdnja

tvrdnja na prodajnoj i transportnoj dokumentaciji za FSC certificirani drvni materijal ili FSC kontrolirano drvo kojom se specificira kategorija materijala

drvna tehnologija

fumigacija drva

dezinsekcija drva trovanjem štetnika otrovnim plinom

drvna tehnologija

furnir

tanki list drva najveće debljine do 7 mm

drvna tehnologija

furnirana drvna ploča

drvna ploča oplemenjena furnirom

drvna tehnologija

furnirana podna obloga

podna obloga sastavljena od sklopa elemenata s nosivim drvnim slojem i gaznim furnirskim slojem

drvna tehnologija