struna tražilica

image shadow

epoksidni lak

lak kojemu je vezivo epoksidna smola

drvna tehnologija

estetska svojstva drva

svojstva drva koja zapažamo vidom, njuhom i opipom na mehanički obrađenoj površini

drvna tehnologija

etilenvinilacetatno ljepilo

ljepilo za drvo na bazi etilen/vinil-acetata

drvna tehnologija