struna tražilica

image shadow

dinamički tlak

prosječna vrijednost tlaka koji predstavlja kinetičku energiju zračne struje u cjevovodu zračnoga konvejera

drvna tehnologija

dio

najjednostavniji element sklopa ili proizvoda koji je potpuno izrađen bez sastavljanja s ostalim elementima

drvna tehnologija

disk-brusilica

stroj za brušenje drva koji upotrebljava zamjenjivi kružni brusni papir koji se pričvršćuje na rotirajući kotač

drvna tehnologija

dispergator

uređaj za razlaganje ili raspršivanje katranskih i različitih polimernih premaza i nečistoća iz otpadnoga papira

drvna tehnologija

disperzijsko ljepilo

ljepilo koje je prema sastavu stabilna disperzija polimera u tekućoj kontinuiranoj fazi

drvna tehnologija

dizajn

interdisciplinarni proces stvaranja novih vrijednosti proizvoda, sustava i struktura radi zadovoljavanja korisnikovih potreba

drvna tehnologija

dizajn proizvoda

interdisciplinarni proces oblikovanja serijski izrađenih proizvoda

dizajn

dizajniranje

profesionalna aktivnost koja se služi racionalnom, egzaktnom i intuitivnom stvaralačkom metodom rada radi oblikovanja proizvoda, sustava ili procesa

dizajn

dizalica

jednostavna naprava za podizanje tereta

drvna tehnologija

dječja stolica

stolica dimenzijama prilagođena dječjem uzrastu

drvna tehnologija