struna tražilica

image shadow

anoksični postupak dezinsekcije drva

dezinsekcija drva gušenjem štetnika u hermetički zatvorenome sustavu u atmosferi inertnoga plina

drvna tehnologija

apotrahealni aksijalni parenhim

aksijalni parenhim koji nije u izravnome dodiru s trahejama

drvna tehnologija

apsolutni pad promjera

odnos razlike promjera na debljemu i tanjemu kraju trupca i duljine trupca

drvna tehnologija

apsolutno suho drvo

drvo koje više uopće na sadržava vodu

drvna tehnologija

apsorpcija

proces vezanja molekula fluida u sorbens

kemija

apsorpcija vode

svojstvo lakiranoga ili nelakiranoga drva da upija vodu u tekućemu ili parovitome stanju

drvna tehnologija

balkonska vrata

vrata prozorske konstrukcije

drvna tehnologija

barska stolica

visoka stolica namijenjena sjedenju u baru za povišenim stolom

drvna tehnologija

barski stolac

visoki stolac namijenjen sjedenju u baru ili za povišenim stolom

drvna tehnologija

bezračno štrcanje

štrcanje pri kojemu se raspršuje bez zraka i s pomoću visokoga tlaka

drvna tehnologija