struna tražilica

image shadow

terakota

neglazirana pečena glina

arheologija

terme

rimska javna kupališta s apoditerijem, frigidarijem, tepidarijem, kaldarijem i sudatorijem

arheologija

termopolij

trgovina na čijemu se ulazu nalazila zidana klupa s rupama za štednjak i posude, a u kojoj su se posluživali topla hrana i piće

arheologija

terra sigillata

crvena sjajna pečena keramika ukrašena reljefima

arheologija

tesera

kockica za slaganje mozaika

arheologija

tetradrahma

grčki srebreni kovani novac od četiriju drahma

arheologija

tetrarh

jedan od četvorice vladara Rimskoga Carstva

tetrarhija

vladavina četvorice ravnopravnih vladara od kojih svaki upravlja četvrtinom teritorija Rimskoga Carstva

arheologija

tetrastil

antički građevina s četirima stupovima na pročelju

arheologija

thiasos

pijana povorka menada i satira koji su pratili Dioniza

arheologija