struna tražilica

image shadow

akrostolij

ukras na pramčanim statvama grčkih i rimskih brodova

arheologija

akubit

ležaljka koja se pri blagovanju upotrebljavala u rimsko doba

arheologija

alba

dugačka bijela svećenička haljina u katoličkoj liturgiji

arheologija

alipterij

prostorija u palestri, gimnaziju ili termama za masažu uljima

arheologija

alkalij

topljiva sol koja se u staklarstvu upotrebljava kao fluks za snižavanje visoke temperature taljenja kvarca

arheologija

Amazonke

pripadnice plemena ratnica s područja Kavkaza, Trakije ili Libije koje su kćeri boga rata Aresa i nimfe Harmonije

arheologija

amazonomahija

borba Grka ili drugih naroda protiv Amazonki

arheologija

ambon

povišeno mjesto u crkvi za čitanje

arheologija

ambulatorij

prolaz iza glavnoga crkvenog oltara

arheologija

amfiktionija

religijski savez gradova država u antičkoj Grčkoj okupljenih oko središnjega svetišta

arheologija