struna tražilica

image shadow

visoka čaša

laboratorijska čaša kojoj je visina oko dva puta veća od promjera

kemija

visokopročišćena para

vodena para takve čistoće da njezin kondenzat zadovoljava zahtjeve farmakopeje propisane za vodu za injekcije

kemija

višekomponentne reakcije

reakcije u kemijskoj sintezi u kojima najmanje tri različita reaktanta daju produkt u kojemu su svi ili gotovo svi njihovi atomi zastupljeni

kemija

višestruki priključak

cijev ili komora koja se grana u nekoliko izlaza

kemija

voda za injekcije

voda koja se dobiva iz pročišćene ili pitke vode metodama obrade koje prihvaća odgovarajuća farmakopeja

kemija

vodena destilacija

hidrodestilacija tijekom koje se usitnjeni biljni materijal razmuljuje u vodi, a zatim dobivena gusta heterogena smjesa zagrijava i uz miješanje destilira

kemija

vodeno staklo

vodena otopina silikata

kemija

vodeno-parna destilacija

hidrodestilacija tijekom koje se usitnjeni biljni materijal nalazi na rešetki unutar kotla, odignutoj od dna na kojemu je voda koja se zagrijava, a nastala vodena para prolazi kroz biljni materijal

kemija

vodikov peroksid

kemijski spoj kisika i vodika

kemija

voskovi

esteri dugolančanih masnih kiselina i dugolančanih alkohola

kemija